Oigen

Молодой апоногетон Криспус ред.

На заднем фоне апоногетон ульвацеус и лист апоногетона Боивина.

Молодой апоногетон  Криспус ред.
Oigen, 14 апр 2010